kázne r. 2019

Január 2019

 1. 1.Kor_k14_v1_12_Panagioti_Doukas 25:02
 2. 1.Moj_k6_v5_22_MP 20:33
 3. 5.Moj_k30_v11_20_MK 20:18
 4. Efez_k6_v1_4_MK 39:00
 5. Efezanom_k6_v5_20_MK 30:10
 6. Ev_Lk_k4_v1_13_MP 23:20
 7. Ev_Lk_k12_v22_34_MP 21:29
 8. Ev_Lk_k15_v1_31_MK 18:01
 9. Ev_Mk_k5_v21_24_Stefanos_Venieris_GR 39:36
 10. Ev_Mk_k10_v46_52_MP 21:28
 11. Ev_Mt_k14_v14_21_MP 19:48
 12. Lukas_k7_v11_17_MP 16:10

Máj 2019

 1. 1.Kor_k2_v1_16_Panagioti_Doukas 26:30
 2. 1_Korint_k10_v1_14_MP 23:06
 3. Dukas_Sotiris 56:44
 4. Ev_Lk_k13_v13_35_MK 17:08
 5. Ev_Lukasa_k5_v27_32_MP 20:43
 6. Ev_Lukasa_k15_v11_32_MP 21:59
 7. Ev_Marka_k7_v1_23_MK 31:46
 8. Ev_marka_k13_v37_MK 25:24
 9. Ev_Matusa_k14_v14_21_MP 16:04
 10. Ev_Matusa_k14_v23_36_MK 31:26
 11. Ev_Matusa_k22_v1_14_MP 21:50
 12. Habakuk_k3_v16_19_MK 11:52
 13. Izaias_k40_v1_11_MK 19:57
 14. List_Zidov_k4_v12_16_MP 21:48
 15. Zalm_4_MK 36:14

September 2019

 1. 2.Paralipomenom_k1_v1_17_MK 18:10
 2. 3_List_Janov_k1_v1_15_MK 31:37
 3. bratia_SK_Denis_Stefan_K 31:49
 4. Efezanom_k3_v1_21_MK 37:18
 5. Ev_Jana_k6_v22_29_MP 21:30
 6. Ev_Jana_k8_v1_11_MP 21:24
 7. Ev_Lukasa_k1_v5_25_MK 15:57
 8. Ev_Lukasa_k7_v11_17_MP 23:34
 9. Ev_Lukasa_K12_v13_34_MK 20:57
 10. Prislovia_k15_v1_33_Panagioti_Doukas 40:24
 11. Skutky_apostolov_k10_v1_48_Stefanos_Kousek 45:42
 12. Zalm_121_MK 14:21
 13. Zidom_k4_MK 43:13

Február 2019

 1. 1Kor_k16_v13_18_Panagioti_Kokkinopoulos 25:53
 2. 2.Samuel_k24_v10_25_MK 19:36
 3. Efezanom_k4_v25_30_Panagioti_Doukas 25:03
 4. Efezanom_k6_v10_24_MK 36:26
 5. Ev_Jana_k21_v1_19_MK 17:30
 6. Ev_Lukasa_k1_v5_25_MP 22:00
 7. Ev_Lukasa_k7_v36_50_MP 17:38
 8. Ev_Lukasa_k18_v1_8_MP 19:48
 9. Ev_Marka_k6_v45_52_MP 14:32
 10. Ev_Marka_k12_v41_44_MP 15:57
 11. Ezechiel_k37_v1_14_Panagioti_Kokkinopoulos 47:37
 12. Hozeas_k14_v1_9_MK 14:52
 13. Jonas_k3_MP 20:09
 14. Lukas_k17_v11_19_MP 25:17

Jún 2019

 1. 2.Paralipomenom_k1_v1_17_MK 18:10
 2. 3_List_Janov_k1_v1_15_MK 31:37
 3. bratia_SK_Denis_Stefan_K 31:49
 4. Efezanom_k3_v1_21_MK 37:18
 5. Ev_Jana_k6_v22_29_MP 21:30
 6. Ev_Jana_k8_v1_11_MP 21:24
 7. Ev_Lukasa_k1_v5_25_MK 15:57
 8. Ev_Lukasa_k7_v11_17_MP 23:34
 9. Ev_Lukasa_K12_v13_34_MK 20:57
 10. Prislovia_k15_v1_33_Panagioti_Doukas 40:24
 11. Skutky_apostolov_k10_v1_48_Stefanos_Kousek 45:42
 12. Zalm_121_MK 14:21
 13. Zidom_k4_MK 43:13

Október 2019

 1. 1.List_Jana_k1_v1_10_Panagioti_Kokkinopoulos 19:27
 2. 1_Moj_k4_v1_16_Nikos_Sofroniu 16:26
 3. Ev_Jana_k5_v1_16_Niko_Sofroniou 21:52
 4. Ev_Jana_k21_v1_9_Dimitris_Menexis 22:49
 5. Ev_Lukasa_k22_v55_62_Dimitris_Menexis 37:08
 6. Izaias_k40_v1_2_9_27_31_Stefanos_Kousek 28:30
 7. Izaias_k55_v1_9_Dimitri_Menexi 20:07
 8. Matus_k3_v13_17_Panagiotis_k 18:01
 9. Ev_Lukasa_k17_v11_19_MP 18:52
 10. Lukas_k24_v13_35_MK 17:05
 11. Micheas_k6_v1_8_MK 27:13
 12. Ev_lukasa_k19_v1_10_MP 19:11
 13. Ev_Matusa_k15_v1_28_MK 34:37
 14. Izaias_k54_MK 27:23
 15. Matus_k28_MK 18:59

Marec 2019

 1. 1.Samuel_k17_v40_v51_Dimitris_Menexis 43:05
 2. Ev_Jana_k14_v1_18_MK 34:23
 3. Ev_Jn_k5_v1_15_Dimitris_Menexis 47:04
 4. Ev_Lukasa_k_19_v1_10_MP 21:30
 5. Ev_Lukasa_k7_v1_10_MK 17:39
 6. Ev_Lukasa_k11_v1_13_MK 31:04
 7. Ev_Marka_k4_v35_41_MP 15:08
 8. Ev_Matusa_k3_v1_12_MK 15:44
 9. Ev_Matusa_k6_v25_34_Dimitris_Menexi 48:06
 10. Ev_Matusa_k19_v16_30_MP 22:47
 11. Hageus_k1_MP 22:39
 12. Izaias_k52_v7_9_MK 9:12
 13. Jozua_k1_v5_9_MP 38:21
 14. Prislovia_8_MK 32:53
 15. Rimanom_k19_v19_28_Panagiati_Doukas 24:21

Júl 2019

 1. Efezanom_k5_v22_33_MK 16:37
 2. Ev_Jana_k6_v66_71_MK 14:22
 3. Ev_Jana_k15_v1_17_MK 32:17
 4. Ev_Lukasa_k10_v38_42_MK 29:48
 5. Ev_Marka_k10_v46_52_MP 27:50
 6. Ev_Matus_k25_v1_13_MK 30:06
 7. Ev_Matusa_k15_v21_28_MP 19:17
 8. Izaias_k55_v1_7_Stefan_Kousek 28:34
 9. Lukas_k12_v22_34_MP 29:13
 10. Lukas_k19_v1_10_MP 37:48
 11. Malachias_k3_v13_18_k4_v1_3_MK 21:06
 12. Zj_Jana_k3_v7_13_MK 18:41

Apríl 2019

 1. Daniel_k6_v10_24_MK 20:14
 2. Ev_Lukasa_k5_v1_11_MP 24:08
 3. Ev_Lukasa_k12_v16_38_Panagioti_Doukas 26:25
 4. Ev_Lukasa_k16_v19_31_MK 18:07
 5. Ev_Lukasa_k18_v9_14_MK 13:03
 6. Ev_Marka_k5_v21_43_MP 17:23
 7. Ev_Marka_k12_v41_44_MP 18:31
 8. Ev_Matusa_k21_v12_17_MP 20:06
 9. Zalm_k77_MK 39:19
 10. Sk_Apostolov_k3_v1_21_MK 30:22
 11. List_Titovi_k2_v11_14_MP 19:13
 12. Ev_Matusa_k28_MK 20:37
 13. Ev_Jana_k8_v1_11_MP 16:12

August 2019

 1. 1.list_Timotea_k6_v12_16_MP 28:50
 2. 2_Korint_k6_v14_18_MP 35:13
 3. Ev. Marka_k5_v21_43_MP 32:51
 4. Ev_Lukasa_k4_v14_30_MK 40:09
 5. Ev_Lukasa_k5_v27_32_MP 15:43
 6. Ev_Lukasa_k10_v25_37_MK 26:09
 7. Ev_Lukasa_k11_v1_13_MP 28:14
 8. Ev_Matusa_k7_v13_29_MP 32:08
 9. Ev_Matusa_k19_v16_26_MP 25:32
 10. Sk_Ap_k3_v1_10_MP 14:38
 11. Z_103_v1_14_MK 20:33
 12. Zalm_23_MP 27:17
 13. Zalm_132_v1_5_MK 9:22