Ktorá cirkev zachraňuje?

Ani jedna nemôže zachrániť. Cirkev je výsledok spásy a skladá sa zo spasených, minulosťou
hriešnych, ale pokajaných, ktorí nasledujú Ježiša Krista so sebazaprením a nesú svoj kríž.
Každý chorý, ktorý vychádza z nemocnice uzdravený, sa nestáva lekárom. No hovorí o tom, že
bol chorý a vyzdravel, ktorý lekár ho liečil, aké lieky bral, koľko zaplatil, ale nikdy sa nerobí
schopným liečiť a uzdravovať. Žiadna cirkev nezachraňuje, žiadny svätý nezachraňuje a ani
žiadne náboženstvo nezachráni človeka.
Apoštol Peter, keď stál pred tými, ktorí ho prenasledovali im povedal : „ Kristus, ktorého ste
vy ukrižovali, ale ktorého Boh vzkriesil, uzdravil toho a viera skrze Neho mu dala toto úplne
zdravie. “ (Skutky Apštolov 3 : 16). A dodáva : „ A nieto v nikom inom spasenie, ani nebolo
dané iné meno pod nebom, v ktorom by sme mohli byť spasení.“ (Skutky Apoštolov 4 : 12).
Niektoré cirkvi sa snažia pritiahnuť svet z ekonomických dôvodov a vytvárajú falošné histórie
a falošné zázraky každého druhu. Takýmto spôsobom si vytvárajú istú reklamu a ľudia
utekajú nájsť svoju spásu bez toho, aby sa pokajali zo svojich hriešnych skutkov a bez viery v
Ježiša Krista. Keď počujú, že sa udial nejaký zázrak v niektorej z cirkvi alebo keď sa prinesie
nejaká posvätná vec, utekajú aj oni zaujať miesto v zástupe a pokloniť sa, či sa náhodou
nevyrieši ich problém, o ktorý nemajú vieru poprosiť Nebeského Otca, skrze Ježiša Krista.
Veriaci, nepokajaní zo svojho hriechu, v úplnej neznalosti Božej vôle, o ktorej sa píše v
evanjeliu, sa klaňajú všetkému, čo nájdu pred sebou a prinášajú ešte aj dary, aby ukázali
svoju lásku a svoju úctu. Prežívajú spásu? Niečo iné. Ešte horšie veci ich stretávajú, stávajú sa
viac bezbožnými ako boli, pretože zisťujú, že tá posvätná vec alebo zázrak, ktorý sa mal stať,
nebol v skutočnosti ničím. Problémy pretrvávajú, márny život pokračuje a smrť sa blíži. Iba
človek, ktorý sa úprimne kaja, zanecháva svoj hriech a skutočne vyznáva meno Pánovo, bude
spasený, bez klamného klaňania sa, bez falošných zázrakov, bez toho, aby platil. Iba vierou v
Ježiša Krista ti Nebeský Otec dá všetko. Musíš uveriť v Nebeského Otca, ktorý si ťa zamiloval a
poslal svojho jednorodeného syna, aby nás našiel a aby nás naučil celú pravdu evanjelia, aby
zaplatil za naše spravodlivé odsúdenie a dal nám večné vykúpenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *